İmtiyazlı Paylara Ait Bilgiler
 
2012 YILINDAKİ İMTİYAZLI PAYLARA AİT BİLGİLER
Bilgi - (1.01.2012)
  (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu
üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çogunlukla gösterdigi adaylar arasından ve diger üye ise
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördügü bagımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul
tarafından serbestçe seçilir.
Bunun dısında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıstır.
 
 
 
Copyright © Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.